CÔNG TY TNHH NÂNG HẠ ASIA-APPOLO VINA
Chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng, xe cẩu tại Hải Phòng

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 20 tấn

Cho thuê xe nâng 13.5 tấn

Cho thuê xe nâng 11.5 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê cẩu 100 tấn

Cho thuê cẩu chuyên dụng

Cho thuê cẩu 150 tấn

Cho thuê cẩu 50 tấn

Cho thuê cẩu tự hành

Cho thuê cẩu tự hành 5 tấn

Cho thuê cẩu tự hành 10 tấn

Cho thuê cẩu tự hành 15 tấn

Cho thuê xe boomlift

Cho thuê xe boomlift 16M

Cho thuê xe nâng người 20M

Cho thuê xe nâng người 40M

Cho thuê xe cắt kéo

Cho thuê xe nâng người 8M

Cho thuê xe nâng người 12M

Cho thuê xe cắt kéo 18M

Sửa chữa xe nâng dầu

Thay thế phụ tùng xe nâng

Sửa chữa xe nâng 3 tấn

Sửa chữa xe cẩu

Close Menu
0938266068